nl
Natuurbad De Wouterbron is vandaag gesloten

Gedragscode zwembad & omgeving

Gezien de aard van het zwembad en de milieuvriendelijke filosofie die wij wensen te hanteren, zijn wij zo vrij U op enkele belangrijke gedragsregels attent te maken. Zonder Uw welwillende medewerking kunnen wij dit unieke natuurbad onmogelijk in stand houden en kan deze oase van rust, gezondheid en harmonie met de natuur, ernstig geschaad worden.

Tijdens de openingsmaanden van ons recreatie-oord, die zich situeren tussen de weekends vanaf Pinksteren en de maanden juli en augustus, vragen wij onze gasten zich aan enkele belangrijke regels te houden:

COVID-19 EXTRA MAATREGELEN Seizoen 2021

* Jeugdbewegingen en groepen dienen minstens daags tevoren te reserveren/bevestigen met opgave van de gegevens van de verantwoordelijke(n), het aantal personen, begin- en einduur van het bezoek op  info@wouterbron.be

* Individuele gasten en gezinnen dienen enkel op piekdagen een online ticket te reserveren via de website.

* Verwachte drukke dagen zullen ten laatste 48 u  op voorhand aangekondigd worden op de website en worden bepaald op basis van de weersvoorspellingen.

* Volg de wandelrichtingen waar aangegeven.

* Trek badkleding thuis aan en maak gebruik van ‘overkleding’ bij het betreden en verlaten van het natuurbad. Beperk het gebruik van kleedhokjes tot het noodzakelijk minimum.

* Ontsmet of was handen met zeep bij de ingang.

* Douch thuis voor en na het zwemmen.

* Beperk aanrakingen met deuren, hekken tot het noodzakelijk minimum.

* Blijf in je bubbel

* Zwem enkel in de afgebakende zwemzone.

* Houd 1,5 m afstand ten alle tijde. Indien dit niet mogelijk is draag een mondmasker!

* Blijf thuis indien u volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts.

* Toezichthouders blijven zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers en bezoekers.

* Laat geen afval achter en deponeer afval zelf in de voorziene vuilnisbakken

Zwemmen

Gelieve, vóóraleer U in het water te begeven een stortbad te nemen, liefst zonder zepen of shampoos te gebruiken. Dit teneinde het natuurlijke zuur-basen- evenwicht in het zwemwater te behouden.

Het zwemgebied strekt zich uit van het strand tot aan de witte palen  Daarachter bevindt zich het roeigedeelte, dat omwille van de veiligheid afgescheiden is.

Het is verder ten strengste verboden te zwemmen in T -shirt of andere kledij die niet algemeen als baduitrusting wordt beschouwd. Dit omwille van het feit dat wij zo min mogelijk fosfaten en nitraten, afkomstig van wasmiddelen, in het water kunnen tolereren.

Natuur

In het begin van het seizoen veranderen de dikkopjes in kleine bruine en groene kikkertjes (beschermde diersoort!). Deze mogen in geen geval gevangen of meegenomen worden. Het zijn de natuurlijke indicatoren van de gezondheid van het water. Na enkele weken verlaten zij het zwembad om in de moerassen hun natuurlijke functie te vervullen. Dit geldt eveneens voor de Alpenwatersalamander. Let wel: deze diertjes zijn totaal ongevaarlijk voor de mens, hetgeen andersom helaas niet altijd kan gezegd... Wij danken U dus voor Uw begrip.

Verder vragen wij onze gasten hun gedrag aan te passen aan de omgeving zodat eenieder in harmonie van dit zeldzame stukje "aards paradijs" kan genieten:

Voor eventuele bijkomende vragen of toelichting kunt U zich steeds wenden tot het personeel dat U met raad en daad zal bijstaan.

Wij danken U nogmaals bij voorbaat voor Uw medewerking.

Het Wouterbron-team