nl
Het strand en het natuurbad zijn bij warm en zonnig weer geopend. Opgelet: Covid-19 maatregelen worden zeer binnenkort gepubliceerd

Gedragscode zwembad & omgeving

Gezien de aard van het zwembad en de milieuvriendelijke filosofie die wij wensen te hanteren, zijn wij zo vrij U op enkele belangrijke gedragsregels attent te maken. Zonder Uw welwillende medewerking kunnen wij dit unieke natuurbad onmogelijk in stand houden en kan deze oase van rust, gezondheid en harmonie met de natuur, ernstig geschaad worden.

Tijdens de openingsmaanden van ons recreatie-oord, die zich situeren tussen de weekends vanaf Pinksteren en de maanden juli en augustus, vragen wij onze gasten zich aan enkele belangrijke regels te houden:

Zwemmen

Gelieve, vóóraleer U in het water te begeven een stortbad te nemen, liefst zonder zepen of shampoos te gebruiken. Dit teneinde het natuurlijke zuur-basen- evenwicht in het zwemwater te behouden.

Het zwemgebied strekt zich uit van het strand tot aan de witte palen voor het eiland. Daarachter bevindt zich het roeigedeelte, dat omwille van de veiligheid volledig afgescheiden is.

Het is verder ten strengste verboden te zwemmen in T -shirt of andere kledij die niet algemeen als baduitrusting wordt beschouwd. Dit omwille van het feit dat wij zo min mogelijk fosfaten en nitraten, afkomstig van wasmiddelen, in het water kunnen tolereren.

Natuur

In het begin van het seizoen veranderen de dikkopjes in kleine bruine en groene kikkertjes (beschermde diersoort!). Deze mogen in geen geval gevangen of meegenomen worden. Het zijn de natuurlijke indicatoren van de gezondheid van het water. Na enkele weken verlaten zij het zwembad om in de moerassen hun natuurlijke functie te vervullen. Dit geldt eveneens voor de Alpenwatersalamander. Let wel: deze diertjes zijn totaal ongevaarlijk voor de mens, hetgeen andersom helaas niet altijd kan gezegd... Wij danken U dus voor Uw begrip.

Verder vragen wij onze gasten hun gedrag aan te passen aan de omgeving zodat eenieder in harmonie van dit zeldzame stukje "aards paradijs" kan genieten:

Voor eventuele bijkomende vragen of toelichting kunt U zich steeds wenden tot het personeel dat U met raad en daad zal bijstaan.

Wij danken U nogmaals bij voorbaat voor Uw medewerking.

Het Wouterbron-team